foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+421 54 788 2142
svida@svida.sk
Senior dom Svida

6. ROČNÍK KRÍDLA TÚŽBY VO SVIDNÍKU

Okrídlená barla v žltom srdci je symbolom regionálnej súťaže Krídla túžby, ktorá vznikla pred piatimi rokmi pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja a jej predsedu MUDr. Petra Chudíka. Jej cieľom je nájsť poskytovateľa sociálnych služieb alebo ich prijímateľa, či zamestnanca, ktorý je, napríklad, vzorom pre druhých, vykonal významný čin, je príkladom integrácie, či spolupráce, vyniká v športovej alebo umeleckej činnosti. Členovia komisie na základe predložených návrhov vyberajú ocenených v jednotlivých kategóriách.


Tento rok pripadla česť organizovať Krídla túžby nám vo Svidníku. Bol to však aj záväzok a zodpovednosť, keďže sme v našom meste privítali hostí z trinástich zariadení domova sociálnych služieb Bardejov,  Osadné, Továrne, Kalinov, Dúbrava, Humenné, Vranov n/Topľou, Giraltovce, Jabloň, Stropkov, Medzilaborce a Svidník. Preto sme sa na tento festival kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb pripravovali poctivo už niekoľko týždňov. A tak vo štvrtok ráno dňa 23. júna, sme mohli s úsmevom otvoriť brány areálu skanzenu – múzea vo Svidníku .Po registrácii účastníkov a slávnostnom otvorení a privítaní všetkých prítomných p. riaditeľom A. Labunom sa začal súťažný program. Ten bol bohatý na rôzne umelecké vystúpenia členov jednotlivých zariadení DSS, nechýbali piesne v podaní zborov i jednotlivcov, hrané scénky z rozprávok a divadelných hier. Motiváciou pre všetkých súťažiacich určite bol fakt, že prví traja okrem ocenenia postupujú do krajského kola. A to sa bude konať na doskách, ktoré “v našich“ očiach znamenajú svet, v divadle J. Záborského v Prešove.

Príjemnú atmosféru okrem umeleckého zážitku vytvárali aj lákadlá pre telo v podobe chutného guľáša, rozvoniavajúcich klobások a koláčov. A tiež stánky ponúkajúce  medovinu a výrobky z nej a iné občerstvenia.

Zodpovedne sme pristúpili k organizovaniu tohto podujatia a myslíme si, že to prítomní aj náležite ocenili a tento významný deň si užili.

Senior dom Svida

Meniny na web
TOPlist


Copyright © DUKO Rights Reserved.