SVETOVÝ DEŇ – POHYBOM K ZDRAVIU

10. máj je svetový deň – pohybom k zdraviu. Cieľom tohto dňa  je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu. Aktívny životný štýl je veľmi dôležitý aj pre seniorov. Aj v našom Senior dome Svida sme si spoločne pripomenuli s klientmi tento deň cvičením a aktívnym pohybom.