Site Overlay

Prijímanie do zariadenia

Podanie žiadosti písomnou formou vyplnením formulára (formulár na stiahnutie TU) na sekretariáte senior domu SVIDA. Podanie žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (formulár načítajte viacPrijímanie do zariadenia

Aktuality